Vi er distributører for varemerket Kerstin Florian i Norge

KFI Spa Management AB

Vi er distributører for varemerket Kerstin Florian i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Sveits, Russland og de baltiske landene. Helena Carlsson er kontaktperson og visedirektør. Vi har lang erfaring i bransjen, har arbeidet som spa-konsulenter siden 1994 og hjulpet flere hundre spa-anlegg i gang med sin spa-virksomhet.

Vår forretningsidé går ut på å kontinuerlig lansere hud- og spa-produkter og utvikle våre tjenester, salgs- og markedsføringsmetoder, slik at vi alltid ligger i forkant av spa-bransjen.

Vår visjon er å virkeliggjøre kundenes ønske om det perfekte spa-anlegget og den perfekte salongen. KFI Spa Management AB skal med sin kompetanse, sitt velutdannede og profesjonelle personale samt vår vennlighet og lydhørhet overfor kundene, være det opplagte valget når en bedrift velger konsept og produkter til sitt anlegg.

VD och kontaktperson är Helena Carlsson.