Produktfakta, Naturlig, Ingredienser, Økologisk, Vann, Konserveringsmidler, Farge, Parfyme, Mykgjører, Formuleringer

Produktfakta


 

Naturlig

Hva betyr naturlig for oss?

Fordelene med de helsebringende effektene fra naturen er selve fundamentet i Kerstin Florians produkter. En sammensetning av naturlige og aktive plantevekster med cosmeceutical-ingredienser for å levere den beste daglige hudpleien. En opplevelse med direkte og langsiktige resultater. Vi formulerer produktene våre med høyeste respekt for kvalitet og ekthet, samtidig som vi ønsker at produktene skal være både sikre og effektive å bruke. De europeiskinspirerte seriene er basert på en rekke bærekraftige og naturlige kilder, med formuleringer som er rike på alger, mineralvann, leire, urteekstrakt, økologiske oljer, antioksidanter, essensielle vitaminer og mineraler. For å oppnå maksimal sikkerhet, renhet og effekt foredles Kerstin Florians produkter ved hjelp av vitenskap og det beste naturen har å gi, og ingrediensenes naturlige egenskaper opprettholdes ved hjelp av forskning kombinert med avansert teknologi og avanserte metoder.


Ingredienser

Hvordan finner og velger vi ut ingrediensene? Er det forskjell på kvaliteten, og hvordan kan vi sikre at ingrediensene vi velger holder høy kvalitet? Hva betyr det at en ingrediens er økologisk? Hva mener vi med at vi bruker villhøstede planter?

Vi har over lang tid bygget opp et gjensidig godt samarbeid med respekterte eksperter og leverandører over hele verden som vi kan stole på. De benytter kun ingredienser med den beste kvalitet, som er sikre, sunne og effektive slik at kundene oppnår ønsket resultat i sin hudpleie. I bunn og grunn betyr økologisk ganske enkelt at det er naturlig og utvunnet fra planter, med andre ord ikke syntetisk fremstilt eller på annen måte endret på unaturlig vis. Ifølge USDA (USAs landbruksdepartement) betyr økologisk at noe er produsert uten bruk av syntetiske konserveringsmidler, petrokjemikalier, stråling eller sprøyting.

Med viltvoksende menes en plante som er høstet etter at den har fått vokse fritt og naturlig, i motsetning til planter som er masseprodusert eller dyrket. Det innebærer også at viltvoksende planter noen ganger kan være vanskelige å få tak i, ettersom høstingen kan bli påvirket av klima eller andre miljøaspekter som f.eks. tørke eller storm.

Ingredienser med samme navn kan ha ganske store forskjeller i kvalitet, holdbarhet, tilgjengelighet og effekt. Vår lange erfaring med sikre leverandører som vi har tillit til er derfor en svært verdifull faktor for at vi har kunnet holde en jevnt høy kvalitet på Kerstin Florians produkter.


 

Økologisk

Hva er et økologisk produkt? Hvilke instanser regulerer dette markedet? Hvilke kriterier må oppfylles for at et produkt kan kalles økologisk? Hva i Kerstin Florians sortiment er økologisk? Kommer det flere økologiske produkter?
I USA er det USDA (USAs landbruksdepartement) som definerer og har ansvar for markedet for økologiske produkter. Deres definisjon av et økologisk produkt er at det er produsert uten bruk av syntetiske konserveringsmidler, petrokjemikalier, ioniserende stråling eller bekjempingsmidler.

USDA har utarbeidet tre klassifiseringer for termen økologisk:

100 % økologisk – her må produktene kun inneholde helt økologisk produserte ingredienser
Økologisk – et produkt må inneholde minst 95 % økologisk produserte ingredienser
Produsert med økologiske ingredienser – et produkt må inneholde minst 70 % økologisk produserte ingredienser.

 

I USA har FDA – næringsmiddel- og legemiddeldepartementet – ansvar for merking med påstander, dvs. å føre kontroll med det produktene påstås å gjøre, produktsikkerhet for kosmetikk samt å føre tilsyn med produkter som merkes som økologiske.

Kerstin Florian har i dag 8 produkter, 3 ansiktsoljer og 5 kroppsoljer, som i henhold til USDA er 98 % økologisk sertifisert. Vi er svært stolte over å informere om at alle nye produkter som lanseres og det meste av vårt nåværende sortiment oppnår målet om å bestå av 85 % økologiske ingredienser. Vi har en visjon i selskapet der vi har forpliktet oss til å jobbe for helse, bærekraft, sikkerhet og resultat i alt vi gjør.


 

Vann

Kan det være forskjell på vann og vann i et produkt? Hvilket vann bruker vi i Kerstin Florians produkter, og hvorfor er dette viktig?

Vann er essensielt for en sunn hud og er derfor en svært viktig ingrediens i alle hudpleieprodukter. Vannets innhold og renhet kan variere kraftig hos ulike leverandører. For å opprettholde våre strenge retningslinjer for produksjon, bruker vi i Kerstin Florians produkter vann som er forfinet med omvendt osmose for å fjerne uønskede molekyler, jern og partikler som bakterier for kun å beholde fordelaktige elementer og sporstoffer. Videre inneholder produkter produsert i Sveits kun vann fra de sveitsiske alpene, som er en av verdens reneste og sunneste vannkilder. Det gir oss produkter med et vann som har maksimal renhet og er optimalt formulert.


 

Konserveringsmidler

Hvorfor er dette viktig? Trenger alle produkter konserveringsmiddel? Hva sier lovverket? Hvilke konserveringsmidler bruker vi og hvorfor?

Som navnet sier skal konserveringsmidler konservere eller bevare et produkt og opprettholde kvaliteten fra det var helt nytt, også etter at det har vært åpnet eller brukt i en periode. Konserveringsmidler spiller en viktig rolle for å kunne garantere sikkerhet, kvalitet og resultat for brukeren av produktet. Alle våre formuleringer er grundig testet en rekke ganger under hele produksjonsprosessen, også etter bruk, og da med undermålige forhold for å sikre at de holder kvaliteten og effektiviteten. Den korteste anbefalte grensen for sikker bruk er tre år, eller mer hvis ikke annet er tydelig angitt på merkingen. For å garantere det høyeste nivå av sikkerhet og fornøyde kunder vil vi, i vårt arbeid for å bruke naturlige ingredienser der dette er mulig, bruke naturlige konserveringsmidler som hindrer kontaminering og gir både holdbarhet og maksimal hylletid. Vi benytter konserveringsmidler minst mulig, men i den mengden som er nødvendig for å beskytte produktet og brukeren.


 

Farge

Hvorfor bruker vi farge i produktene, hvilken type bruker vi og i hvilke produkter?

Alle hudpleieprodukter og de aller fleste kroppsproduktene har en formulering, et formål og et utseende som er så godt at det ikke er nødvendig med tilsatt farge. Tekstur og aroma samt hele produktets følelse og utseende er en viktig del av et produkts identitet. I de få kroppsproduktene som er tilsatt en liten mengde farge (finnes blant annet i næringsmidler) er dette nødvendig for å sikre et utseende og en opplevelse som garanterer deres fordeler og formål. Vi kommer sannsynligvis ikke til å tilsette farge i nye formuleringer fremover.


 

Parfyme

Hvilke typer parfymer kan vanligvis finnes i kosmetiske produkter? Hvilke benytter vi oss av, og hvorfor? Hva betyr det når det står parfyme på INCI-listen?

Mange kosmetiske produkter og hudpleieprodukter på markedet benytter seg av duftkomponenter som kan være naturlig eller syntetisk fremstilt, for å heve kundens opplevelse og skjule en eventuelt mindre god duft fra basisformuleringen. Retningslinjene på INCI-listen tilsier at ordet "Parfum" skal brukes både for en tilsetning som er en blanding av naturlig utvunne dufter og for syntetiske. Helt naturlige dufter er oppgitt som ”Essential oil blend”.

Aromaterapi er en del av spaopplevelsen som i lang tid har vært forbundet med Kerstin Florians historie. Den forsterker det positive i bruken av produktene og hever det til et multisensibelt nivå. De fleste av produktene våre er duftsatt med naturlige essensielle oljer. I noen tilfeller bruker vi en blanding av naturlige og syntetiske dufter for å sikre stabilitet og den duften vi tilstreber i et produkt. Når det handler om duft, er vi opptatt av å bruke minst mulig ingredienser som kan være allergene, og at de holdes på et nivå som er akseptabelt for ømfintlig hud. En ansvarlig bruk av duft innebærer at Kerstin Florians gjenkjennende dufter kan gjennomsyre våre spabehandlinger over hele verden, for at alle kunder skal få samme opplevelse.


 

Mykgjører

Mykgjører brukes i et produkt for at ingrediensene skal kunne blandes med hverandre på en god måte og sørger for en behagelig konsistens og tekstur. Den sprer og fordeler ingrediensene i det ferdige produktet på en god måte. Ved valg av mykgjører er det svært viktig at den er stabil og forenlig med ingrediensene i formuleringen. Vi er opptatt av å bruke mykgjørere utvunnet av kokosolje eller andre naturlige råvarer, for å skape den mest ultimate blandingen som ligger så tett som mulig opp til naturen.


 

Formuleringer

Kerstin Florian har alltid vært opptatt av å utvikle produkter som er effektive og holder høy kvalitet. Derfor har vi valgt å produsere våre formuleringer på nøye utvalgte fabrikker som holder høy standard når det gjelder ingredienser og utførelse, og som garanterer minst mulig miljøpåvirkning. Vår filosofi når det gjelder formuleringer styres dels av forbrukernes ønsker, hvilke behov de har og hvilke krav de stiller til hudpleien, og dels av vår iver etter å finne nye, revolusjonerende og banebrytende ingredienser. Vi vil tilby formuleringer som bidrar til en sunn hud og som alltid oppnår synlige og holdbare resultater.