2019-03-22

Hva betyr ordet CLEAN innenfor beauty? Vi spurte KF International og Michelle Toma Olson, Vice President, hva det nye begrepet CLEAN betyr for dem?

Når vi snakker om CLEAN, omfatter det både huden og jorden.
Hos oss i Kerstin Florian International er det viktig å tenke gjennom hvordan vi alle kan påvirke det vi gjør på beste måte – for oss innebærer det at vi bruker effektive ingredienser og formuleringer som er så milde som bare mulig, for både hud og miljø, men som likevel kan gjøre det de er beregnet for.

Ingen ingredienser passer for alle hudtyper, men vi bruker rene ingredienser som er dyrket på en bærekraftig måte og som overstiger de gjeldende reglene for sikkerhetsvurdering. Reglene endrer seg hele tiden i takt med hva forbrukerne etterspør, og vi agerer i samsvar med dette. Ingrediensene vi velger oppdateres regelmessig når vi utvikler produktene våre, og de baseres på det nyeste innen informasjon, forskning og regelverk.

Vi bruker gjenvinnbare materialer, og i produksjonen gjennomgår vi prosessene lokalt/globalt for å minimere påvirkningen på miljøet, f.eks. ved samordning av transport. Vi leter etter og bruker gjenvinnbar og miljøtilpasset emballasje så langt det er mulig.

Vi oppmuntrer og støtter grupper som jobber miljøvennlig for å gjøre jorden renere, som Green Spa Network og WeForest. Vi støtter og samarbeider særlig med WeForest, som har forpliktet seg til å forbedre miljøet på jorden ved å ha plantet 175 milliarder trær før 2030.”